Om oss

Rana historielag – formål og aktiviteter

Milepæler

 • 1958: Rana historielag ble stiftet med Per Altermark som formann
 • 1959: Rana museumslag ble stiftet med Arne Grønlie som formann
 • 1967: Lagene ble sammenslått til Rana museums- og historielag
 • 2002: Laget skiftet navn til Rana historielag

Rana Historielag har i følge vedtektene som formål å spre opplysning om museumsarbeid og å legge forholdene til rette for vitenskapelig samlingsarbeid og forskning innenfor disse fagområdene: a) lokalhistorie, b) arkeologi, c) målføre- og stedsnavngransking, d) folkeminne- og folkelisvgransking, e) geologi, f) botanikk, g) zoologi.

Møter og turer

I løpet av året arrangeres det 2-3 medlemsmøter, og styret har jevnlige styremøter. Årsmøtet arrangeres i mars måned og Årbokmøtet i november, her presenterer Årboka før utgivelse.

Laget arrangerer en medlemstur hvert år, vanligvis på høsten. Turene går til historisk interessante steder i regionen og foretas med egen buss. Det er en liten egenandel for deltagelse på turene.

Ledere i historielaget

 • 1967­-1983 Arne Grønlie
 • 1984 Kåre Ildgruben
 • 1985­-1987 Wenche Hjelmseth
 • 1988 Leif Alstadhaug
 • 1989­-1993 Johan Solbakk
 • 1994­-1999 Stein-Arve Myrbakk
 • 2000 Thor Helge Eidsaune
 • 2001 Harry Bjerkli
 • 2002-2003 Barbara Priesemann
 • 2004 Torild Mastermo
 • 2005-2008 Thor Helge Eidsaune
 • 2009-2013 Ketil Ryssdal
 • 2013 Mary Ann Dahl
 • 2014 David Øverli
 • 2015 Mary Ann Dahl
 • 2016 Silja Ildgruben
 • 2017-20 Gislaug Øygarden
 • 2021 –   Per Gunnar Hjorthen

Moment Rana AS (tidligere Museumsgården AS)

Rana historielag eier 1/12 del av aksjeselskapet Moment Rana AS, som eier lokalene der Rana museum og Vitensenter Nordland er leietakere. Selskapet kjøpte i 2017 det tidligere kjøpesenteret Fjordsenteret og bygget det om til museum og vitensenter. De øvrige aksjene eies av Rana kommune.

Siden 2007 har Per Gunnar Hjorthen vært historielagets representant i styret (og styreleder).